चितवनको घोलमा मृत भेटिएका व्यक्ति नेपाली सेनाका हुद्दा रहेको पुष्टि