'आफ्नै वन प्रयोग गर्दा हामी तस्कर ?'
खेमराज गौतम बागलुङ, भदौ ३१