सोर्सफोर्समा विभूषण पाउने प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काटिन थाल्यो दुई नम्बर

सिफारिसबिनै ५६ प्रहरीले पाएका थिए असोज ३ गते तक्मा

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं, असोज १२