पुरूषको प्रजनन क्षमता के कारणले कमजोर हुन्छ? (भिडिओ) बच्चा नजन्मिनुमा पुरूष र महिला उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्
डा.चितरञ्जन शाह युरोलोजिष्ट