दाङदेखि खाली खुट्टा यात्रामा निस्किएका झनक २१ दिनमा पुगे काठमाडौं