जो चित्र बनाउँछन्, तन्त्रविद्या पनि सिकाउँछन्

सबिना श्रेष्ठ

सबिना श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख ८