किरिया खर्च र स्कुटर किन्न पैसा दिने सहमतिमा सीताका आफन्तले खुलाए बाटो