गण्डकीमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई गति दिँदै प्रतिष्ठान

युवराज श्रेष्ठ

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, साउन ३२