कसरी सम्भव भयो पोखरामा पहिलो ओपन हर्ट सर्जरी?

युवराज श्रेष्ठ

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, भदौ ३