नेपाली डाक्टर पनि सहभागी भएर १५ लाख बढी मानिसमा गरिएको अनुसन्धानले के भन्छ मुटु रोगबारे