दाङमा नदी-खोलाजन्य पदार्थ सम्बन्धित पालिका आफैंले उत्खनन गरी बेच्ने 

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, असोज १४