४९ वर्ष पर्खिएर लक्ष्मण घुमे घर छेवैको दरबार

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, मंसिर १७