दाङबाट सल्यान जाँदै गरेको ट्रक खस्यो 'राम्री भीर'मा