अनि शिक्षक र विद्यार्थीहरू कोदो टिप्न गए

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, मंसिर