कहाँ गयो पिम्बहाल पोखरीको पानी? (तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, वैशाख ५