जेसिबीले काम गरेको हेरिरहेका थिए, त्यही जेसिबी पल्टिएर उनलाई च्याप्यो