रंगभेद तथा जातीय विभेद विरूद्ध रणनीति बनाउन बेलायती सांसदको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय समितिमा नेपाली