सुपारीको पातबाट प्लेट
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, पुस २४