विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका बढ्ने गरी ऐन संशोधन हुँदै
मनोज सत्याल काठमाडौं, चैत ४