फिल्म ‘जालगेडी’ बाट सुरू भयाे ‘पिम्फ’
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौँ, पुष ६