फिल्म निर्देशक बन्दै कुमार नगरकोटी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस ७