‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ मा पक्का भयो पल र पूजाको जोडी
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार २५