रेखाको नयाँ सिनेमा रेनेशाले निर्देशन गर्ने
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार २७