पलेँटीमा गुञ्जने भयो लेकाली-परिवार
सेतोपाटी काठमाडौं, भदौ ८