आधुनिक गायनपछि लोक दोहोरीमा हेमन्त
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ २०