'माया पिरती' गाउँदा यस्तो रह्यो दया र उपासनाको रोमान्स्
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ ३१