यस्तो छ माया र राजनीतिको समिश्रण 'छ माया छपक्कै'को ट्रेलर
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज ३