विराजको 'साङ्लो' फागुन ९ मा आउने, यस्तो बन्यो फस्ट लुक पोस्टर
सेतोपाटी कला काटमाडौंङ असोज ११