अर्को दशैंमा ‘अल्लारे २’   
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १२