'च च हुई'को दोश्रो गीत 'जवानी' सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १३