यस्तो छ एक्सन कमेडी 'बादशाह जुट'को ट्रेलर
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १४