'घामड शेरे'को ट्रेलरमा साली-भेना बन्दा यस्तो देखिए निश्चल र स्वस्तिमा
सेतोपाटी कला काठमाडौ, असोज २७