कात्तिक १६ देखि ३ दिने नेपाल-अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल
सेतोपाटी कला काठमाडौं, कात्तिक ८