फेरि सिक्वलतीरै दीपक-दीपा, 'छक्का पञ्जा ४' बन्ने पक्का
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस १२