रिलिज भयो ‘ठेकीभित्र मदानी’ 
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस २४