‘एन्टी हिरो’मा जसिताको जोडी बने अनमोल
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ ९