१ करोड १५ लाखमा बिक्यो 'सेन्टी भाइरस'को अन्तराष्ट्रिय वितरण
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २०