वक्सअफिसः विराजको 'साङ्लो' भर्सेज विपिनको 'सेल्फी किङ्ग'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २४