युरोपका स्टेजमा नेपाली बाजा मिस भएपछि झुमा लिम्बू बनाउँदैछिन् 'ढेला'
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज १३