चिरा परेको भित्तामा सजिएका दुई तारा
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन २०