जो र्‍याप गाएर सुनाउँदै छन् 'रामनारायण यादव' को कथा
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, वैशाख २२