'केटी हराएको सूचना' मा नाजिर र सृष्टी

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, फागुन २१