बेसहारा बुवाआमाको कथामा ज्ञवालीले बनाए 'लापत्ता सन्तान'

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, असार २५