त्यो नाटकमा यसरी कविता बोल्छ 'कोरा' नाटक समीक्षा
सुरज सुवेदी काठमाडौं, जेठ २७