अनि आमाले मेरो कौमार्य जाँचिन्
सम्झना शाक्य काठमाडौं, जेठ १२