राजा त्रिभुवनलाई बन्दी जीवनबाट स्वतन्त्र बनाउन लागिपरेकी एरिका