राघव जुयालको प्रेममा छिन् शहनाज गिल?

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, चैत २८