'म अभिनेता मात्र हुन चाहन्छु'
सुलक्षण भारती अन्तर्वार्ता