‘घमण्ड गर्‍या होइन, म नेपालका कम कमजोर निर्देशकमा पर्छु होला’