‘अभिनेता एकै किसिमको भूमिकामा सीमित हुनुहुँदैन’ 

रासस

रासस

काठमाडौं, फागुन २८